IdentifikáciaSériové číslo
Sériové číslo

X 1. číslica: kód krajiny
E 2. číslica: Kód tlačiarní alebo 2. číslica Kód krajiny (len krajiny mimo eurozóny)
MM 3.+4. číslica: Kód editora alebo miesta
040296 5.-10. číslica: Sériové číslo

Rok vydania a motív
Rok vydania a motívRok vydania a motív

Prvé 4 písmená sériového čísla v kombinácii s číslom roka a motívu poskytujú jedinečnú identifikáciu: XEMM 2017-1