IdentyfikacjaNumer seryjny
Numer seryjny

X Pierwsza cyfra: Kod kraju
E Druga cyfra: kod drukarni lub druga cyfra kodu kraju (tylko kraje spoza strefy euro)
MM Trzecia + czwarta cyfra: kod edytora lub miejsca
040296 Od piątej do dziesiątej cyfry: numer seryjny

Rok wydania i motyw
Rok wydania i motywRok wydania i motyw

Pierwsze 4 litery numeru seryjnego w połączeniu z rokiem i numerem motywu dają niepowtarzalną identyfikację: XEMM 2017-1