IdentifikaceSériový číslo
Sériový číslo

X 1. číslice: kód krajiny
E 2. číslice: Kód tiskárny nebo 2. číslice Kód krajiny (jenom krajiny mimo eurozóny)
MM 3.+4. číslice: Kód editora nebo místa
040296 5.-10. číslice: Sériový číslo

Rok vydání a motiv
Rok vydání a motivRok vydání a motiv

První 4 písmena sériového čísla v kombinaci s číslem roku a motivu poskytují jedinečnou identifikaci: XEMM 2017-1