0 Euro Zberateľské bankovky Prehľad


Prehľad počtu 0 euro suvenírových bankoviek za krajinu a rok. V zátvorkách je uvedený počet nových záznamov v našej databáze za posledných 14 dní. Roky vás zavedú priamo na zoznam bankoviek.

Eurozóna

Andorra
2018: 1
Estónsko
2018: 1
Grécko
2017: 1
Taliansko
2017: 4
2018: 12

Írsko
2018: 1
Litva
2018: 4
Luxembursko
2017: 1
2018: 1
Malta
2018: 1
Holandsko
2017: 2
2018: 1
Portugalsko
2017: 3
2018: 24

San Maríno
2017: 1
Slovensko
2018: 28 (5)
Vatikán
2018: 1
Európa

Švajčiarsko
2017: 10
2018: 18
Česká republika
2018: 1
Svet

Čína
2018: 23
Japonsko
2018: 1
Rusko
2018: 1
Špeciálne edície

Zberatelia
2017: 15