0 Euro Zberateľské bankovky Prehľad

Prehľad počtu 0 euro suvenírových bankoviek za krajinu a rok. V zátvorkách je uvedený počet nových záznamov v našej databáze za posledných 14 dní. Roky vás zavedú priamo na zoznam bankoviek.

Eurozóna

Andorra
2018: 1
Estónsko
2018: 1
Grécko
2017: 1

Írsko
2018: 1
Litva
2018: 4
Luxembursko
2017: 1
2018: 1
Malta
2018: 1
Holandsko
2017: 2
2018: 3

San Maríno
2017: 1
Slovensko
2018: 35 (1)
Slovenia
2018: 1
Vatikán
2018: 1
Európa

Švajčiarsko
2017: 10
2018: 19
Česká republika
2018: 1
Turkey
2019: 1 (1)
Svet

Čína
2018: 35
Georgia
2018: 1
Japonsko
2018: 1
Rusko
2018: 1
Špeciálne edície

Zberatelia
2017: 15